Home


Waarom dit forum?


Initiatiefnemers


Een andere kijk op dementie


Agenda


Nieuwsarchief


Publicaties


Literatuur


Links


Contact


NIEUWS

Kun je geluk ervaren als je aan dementie lijdt? Hoe maak je contact met diep demente mensen?

Een ontroerend filmpje van Naomi Feil, bekend van de Validation methodiek, laat dit treffend zien.
Het filmpje is vertoond op het symposium Palliatieve Zorg en Dementie.

Klik hier voor het artikel van Marjanne de Boer en het filmpje.

Forum Dementie en Bewustzijn

Het Forum Dementie en Bewustzijn bestaat uit ervaringsdeskundigen met een gevarieerde achtergrond, voornamelijk uit de zorg. Zij hebben elkaar gevonden vanuit de sterk gevoelde behoefte en overtuiging dat er een ruimere kijk mogelijk is op het bewustzijn van mensen met dementie. De gangbare visie op dementie, doet in de ogen van de forumleden onvoldoende recht aan de mensen die dit overkomt.

Visie

In het huidige en westerse denken wordt de algemene en medische visie op dementie hoofd- zakelijk bepaald door een rationeel en materialistisch georiënteerd mens- en wereldbeeld. Deze visie gaat voorbij aan andere belangrijke functies die inhoud geven aan ons menszijn en die een grote rol spelen daar waar het gaat om gevoel, emoties, bewustzijn en beleving van lichaam en zintuigen. Ook de diepere bewustzijnslagen - het domein van de geest en de ziel - vallen onder dit niet-cognitieve veld.

Doel

Wat gebeurt er in en met het bewustzijn van mensen die in een dementeringsproces terecht komen? Het Forum Dementie en Bewustzijn houdt zich met deze vraag bezig met als doel om dementie een menswaardiger gezicht te geven en betrokkenen, zowel patiënten als verzorgers, de begeleiding te bieden die daarmee in overeenstemming is. Het Forum Dementie en Bewustzijn wil op deze wijze een platform zijn voor iedereen die op een andere manier met dementie om wil gaan. Via deze website kunt u contact opnemen met de initiatiefnemers van het forum. U kunt uw vragen stellen, van gedachten wisselen of uw verhaal vertellen.

Kennismaking

Door middel deze website kunt u ook kennismaken met mensen en organisaties die zich actief bezighouden met dementie en bewustzijn. Sommigen hebben praktische handvatten en ideeën ontwikkeld. Anderen willen bijvoorbeeld graag hun spirituele ervaringen delen. Neemt u gerust contact op met het secretariaat van het forum als u meer informatie wilt.